(Du er ikke pålogget) 
 

Covid 19- 5.runde

 

Formannskapsvedtak 23.12.2021:

Formannskapet prioriterer å nytte inntil kr 500 000 av midlane i 5. tildelingsrunde frå KMD, til å støtte serverings- og skjenkestader i kommunen, ei bransje som har vorte spesielt hardt ramma av myndigheitene sine Korona-restriksjonar. Midla blir tildelt etter søknad gjennom Regionalforvaltning.no og fordelt høvesvis etter dei omsetningstala som er lagt til grunn for innbetaling av felleskostnadar til Beitostølen Utvikling i 2021. Søkjar må stadfeste at tilskotet ikkje kjem i konflikt med reglane om «bagatellmessig støtte».

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen