(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for næringslivet 2020/21

Opprett ny søknad på støtteordning

Søndre Land kommune - Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Søndre Land kommune

Søndre Land kommune har blitt tildelt  drøyt 1,5 mill  kr av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021. Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter og kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger. Ordningen gjelder særlig støtte til virksomheters kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Organisasjoner som representerer flere bedrifter kan søke. Vi oppfordrer organisasjoner til å gå sammen om felles tiltak.                   

 1. Bedriften må har operativ virksomhet i Søndre Land kommune og være berørt av smitteverntiltak.
 2. Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.
 3. Bedriften kan ikke være skyldig forfalt skatt eller offentlig avgifter. Skatteattest vedlegges.
 4. Bedriften kan ikke være under konkursbehandling/avvikling.
 5. For å kunne motta støtte må bedriften oppfylle ett eller flere av følgende punkter:
 • Har en omsetningsnedgang på minst 30%
 • Hatt store kostnader med smitteverntiltak
 • Gjennomført omstilling og utvikling som har medført økte kostnader
 • Falt utenom nasjonale støtteordninger

Bedrifter kan motta støtte på inntil 75 %  av godkjente kostnader/tap. Nivået på støtte avhenger av hvor mange som søker.

Søknad
Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn. Søk støtteordning – Søk Søndre Land kommune og velg Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv.

Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig:

 • Kontaktopplysninger
 • Informasjon om økonomi, her må det beskrives kostnader og tap som ønskes kompensert
 • Informasjon om mottatt offentlig støtte de siste 3 år

  Dokumentasjon (viktig)

 • Oversikt over tapte inntekter/økte kostnader som følge av smitteverntiltak
 • Oversikt over mottatt offentlig støtte siste tre år
 • Årsregnskap for 2019 og 2020 (2020 regnskap trenger ikke være godkjent)
 • Skatteattest

REGELVERK FOR BEHANDLING
Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis i all hovedsak som «bagatellmessig støtte», hvilke innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av siste tre-års periode.

SØKNADSFRIST
Søknadsfristen er 23. mai 2021 kl. 23:59. Søknadene behandles samlet etter søknadsfrist.

UTBETALING AV TILSKUDDET
Tilskuddet utbetales senest innen juli 2021 til kontonummeret som oppgis i søknaden.

Kontaktperson Søndre kommune:

Roger Fløttum, roger.flottum@sondre-land.kommune.no, telefon 901 12 282

Anette Sand, anette.sand@sondre-land.kommune.no, telefon 61 12 64 53

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen