(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Nordkapp kommune

Nordkapp kommunes næringsfond skal stimulere til fremme av næringsutvikling og bærekraftige lokalsamfunn i Nordkapp kommune.

Det er normalt to søknadsfrister årlig omkring 01.04 og 20.09.

 

I denne runden utlyses  kr 580 000,- etter vedtak i kommunestyret 28.03.23 og ekstrabevilling i møte 29.06.23 

Søknadsfristen settes til mandag 02. oktober kl 23.59 med planlagt tildeling i formannskapsmøte 7. november

 

Det kan i følge retningslinjene søkes

- opp til kr 100 000,- for myke investeringer og opp til kr 200 000,- for fysiske investeringer

- opp til 50% av godkjente prosjektkostnader. Til prosjekt som bedrer kvinners og ungdommers sysselsettingsmuligheter, samt til nyetableringer, kan det dog gis inntil 75 % støtte.

Fullstendige retningslinjer ligger under "Viktig info"

 

Merk:

 

- Støtte kan bare gis til utviklingsprosjekter. Det kan ikke søkes om støtte til aktiviteter som inngår i ordinær drift

- Søker må i sin søknad dokumentere egenkapital på min. 10% av samlede prosjektkostnader

 

 

Grunnlag for utlysning

Kommunestyret vedtok i møte 28.03.23 (sak PS16/23) å lyse ut kr 340 000 fra næringsfondet i 2023 fordelt på kr 240 000,- i våre og minimum kr 100 000 på høsten. I høstens utlysning vil eventuelt ikke-tildelte midler fra vårens runde inngå. Eventuelt tilbakeførte midler kan komme i tillegg.

Det ble av formannskapet 19.06.23 tildelt totalt kr 210 000,- til fem prosjekter. Rest til høsttildeling var da kr 130 000,-

Det er i løpet av sommeren tilbakeført kr 50 000,- til næringsfondet fra et ikke-gjennomført prosjekt

I forbindelse med budsjettregulering vedtok kommunestyret å øke næringsfondet med kr 400 000,-

 

Totalt kan det tildeles opp til kr 580 000,- høst 2023

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen