(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Nordkapp kommunes næringsfond skal stimulere til fremme av næringsutvikling og bærekraftige
lokalsamfunn i Nordkapp kommune. Det er normalt to søknadsfrister årlig: 01.04 og 01.09. I 2021 er første søknadsfrist satt til 08.04. pga sammenfall med påsken

 

Vedtatt søknadsramme for søknadsrunde med frist 08.04.2020 er kr

1 500 000.-

Retningslinjer for bruk av næringsfondet ligger på Nordkapp kommunes hjemmeside

www.nordkapp.kommune.no/virkemidler.415910.no.html

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen