(Du er ikke pålogget) 
 

Gründerfond Evenes

Evenes kommune ønsker å stimulere til bedriftsetablering og vekst. For at unge gründere lettere skal kunne realisere idéer som kan bli ny forretningsvirksomhet, ønsker kommunen å bidra med veiledning og økonomisk støtte.

Krav til søker og søknad:

Søker må være i aldersgruppen 18-35 år, mens søker og/eller virksomhet må være registrert i Evenes kommune. Omsøkt tilskudd kan maksimalt være kr. 25.000 og søknaden må beskrive innholdet i prosjektet og estimere en kostnadsramme for oppstarten.

Det kan søkes om tilskudd til dekning av oppstartskostnader og -investeringer. Videre kan tilskuddet brukes til kjøp av tjenester og konsulentbistand, bidra til å finansiere idé- og/eller produktutvikling, til kurs, eller andre oppstartsrelaterte utgifter.

Tilskuddet kan ikke brukes til drift eller sanering av gjeld.

Ved tilsagnsbeløp inntil kr. 5000, utbetales beløpet i sin helhet, og kostnadsdokumentasjon og rapport fremlegges ved ferdigstillelse av tiltaket.

Ved tilsagt om større beløp, utbetales tilskuddet i to omganger; første utbetaling ved innvilging av tilskudd, siste ved levering av kostnadsdokumentasjon og kort rapport.

For informasjon og hjelp, vennligst kontakt oss her.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen