(Du er ikke pålogget) 
 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket - Oslo og Viken

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Oslo og Viken. Ordningen er kjent som RK- og RT-midler. Søknadsfrist er satt til 1. mars 2021

Viken fylkeskommune forvalter tilskuddsordningene Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) og Rekrutterings- og kompetanseheving (RK-midler) i landbruket.

Retningslinjer for begge tilskuddsordningene finnes i forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Formål med de to tilskuddsordningene

Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Hvem kan søke?

  • Kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
  • Andre foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling i landbruket.
  • Søkere fra Oslo kan også søke.

Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler)

Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til:

  • Utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket
  • Utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor nasjonale og regionale prioriteringer, se nærmere beskrivelse i forskriften og Regionalt næringsprogram.

Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansehevingstiltak (RK-midler)

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere i landbruket. Tiltaket må være innenfor nasjonale og regionale prioriteringer, se nærmere beskrivelse i forskriften og Regionalt næringsprogram. .

Søknadsfrist og søknad

Søknadsfristen for begge tilskuddsordningene er 1. mars 2021.

Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på regionalforvaltning.no

Tilskuddsutmåling

Det kan innvilges tilskudd på inntil 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Utbetalt tilskudd kan bli redusert ved lavere kostnad enn budsjettert.

Fylkeskommunen setter vilkår for bruk av tilskuddet og frister for gjennomføring og rapportering. 

Regler og retningslinjer for tilskuddsordningene:

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen