(Du er ikke pålogget) 
 

NÆRØYSUND - Kommunalt næringsfond 2021

Kommunalt næringsfond - Nærøysund kommune 2021

Registrerte bedrifter eller andre næringsaktører som har sitt geografiske virkeområde i Nærøysund kommune kan søke på kommunens næringsfond.

 Søknadene blir vurdert ut i fra følgende måloppnåelse:

a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser, og

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Strategisk Næringsplan Ytre Namdal 2020-2030 vil være retningsgivende for prioriteringene i fondet. Satsingsområdene i planen er som følger: 

-              Bærekraftig matproduksjon – fokus på havrommet samt bio- og sirkulærøkonomi

-              Bærekraftig industri – 0-utslippsvisjon

-              Bærekraftig service – fokus på opplevelsesnæring og TIFT

-              Bærekraftig kunnskap – smarte samfunn

-              Bærekraftig infrastruktur – 0-utslippsvisjon

-              +1000 – en samskapende vekstregion med bo- og bli-lyst.

 For mer informasjon og hjelp til å søke, ta kontakt med:

Renate Strand, næringsrådgiver, e-post: renate.strand@naroysund.kommune.no, tel.: 47 35 54 68

Camilla Vågan, strategi- og samfunnssjef, e-post: camilla.vagan@naroysund.kommune.no, tel.: 97 15 82 50

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen