(Du er ikke pålogget) 
 

Målselv kommune - Fiskeri og havbruksfond

Målselv kommune har et eget fond til utvikling av fiskeri- og havbruksnæring i kommunen.

Støtte kan gis til registrert foretak i Målselv som skal utvikle eller starte fiskeri- og/eller havbruksrelatert næringsvirksomhet lokalisert i kommunen,

Søker kan få maksimum 40% i støtte fra fondet, eventuell egeninnsats kan utgjøre maksimum 25% av totale prosjekt-/investeringskostnader. Egenkapital/lånetilsagn må dokumenteres.

Søker må også dokumentere nødvendig/tilstrekkelig kompetanse for å kunne gjennomføre tiltaket som søknaden omfatter.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen