(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (Engerdal)

Engerdal kommune har mottatt 500 000 kr fra kommunal og moderniseringsdepartementet, som skal brukes på lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette tilskuddet skal også kunne kompensere lokale virksomheter som har falt delvis eller helt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Tilskuddet er ment for virksomheter som i stor grad har blitt påvirket av smitteverntiltak eller nedstenging, reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringer, destinasjonsselskaper og andre felles tiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021, reiselivsbedrifter uten omsetning i referanseperiodene til kompensasjonsordningen, bedrifter som av ulike grunner hadde stengt januar og februar 2020.

Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som får støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

 

Fristen for å søke er satt til 21.05.21 og søknadene vil da bli sendt til politisk behandling. En kan forvente svar etter kommunestyremøte 23.06.21.

En skal søke gjennom regionalforvaltning.no og søknadsskjemaet ligger under «Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter».

 

Er det spørsmål til søknadsskjema eller andre henvendelser ta kontakt med Sofia Brustad-Johnsen, organisasjon, samfunns og næringsutvikler på mail sofia.brustad.johnsen@engerdal.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen