(Du er ikke pålogget) 
 

Regional bransjeutvikling innen kulturnæring

Regional bransjeutvikling innen kulturnæring

 

Regional bransjeutvikling skal bidra til å realisere målene i Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Regional bransjeutvikling skal utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Trøndelag.

 

REGIONAL BRANSJEUTVIKLING – INNTIL KR. 400.000,-

Søknadsfrist: 1. april (1. juli i 2021)

Tilskuddsordningen prioriterer de søknadene som:

• Styrker kunnskapen om kultur som næring

 

• Gir tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling

 

• Som kommer flere aktører i regionen til gode

 

• Som støtter opp under fylkeskommunens mål og prioriteringer for feltet.

Søknadsskjemaet for prosjektstøtte blir gjort tilgjengelig cirka en måned før neste søknadsfrist. Alle tiltak som søker om beløp over kr 100 000,- skal kontakte fylkeskommunen før innsendelse av søknad.

 

Les retningslinjer for tilskudd regional bransjeutvikling innen kulturfeltet før du begynner å fylle ut søknaden og benytt gjerne hjelpetekst i skjemaet under utfylling.

 

Ved spørsmål om innhold i søknaden:

Richard Susegg Kvarving, telefon 917 27 571, e-post: rickv@trondelagfylke.no

 

Ved tekniske utfordringer:

Bjarne Bull-Berg, telefon 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen