(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunale næringsfond for å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk 2022

Fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok 16. juni 2020 i sak 39/20 at kr. 11 million fra Troms og Finnmark fylkeskommunes Havbruksfond i 2020 skulle fordeles som kommunale næringsfond til de kystkommuner som har fått lite eller ingen overføring fra det statlige havbruksfondet. Midlene skal nyttes til å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk.

Porsanger kommune tildeles kr. 431 795,- til kommunalt næringsfond fra Troms og Finnmark fylkeskommunes Havbruksfond. Porsanger kommune har gjenstående kr. 141.795,- til tildeling i 2022.

Mål og tildelingskriterier 

Midlene er øremerket tiltak for å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk.

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.  

Søknadsfrist:

Søknader behandles løpende og siste frist er den 01.11.2022

Søknad til Porsanger kommunes næringsfond sendes via nettsidene til: www.regionalforvaltning.no


Spørsmål kan rettes til Samfunnskontakt Kjell Magne Rasmussen,
e-mail:  postmottak@porsanger.kommune.no, tlf. 4032 76 67

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen