(Du er ikke pålogget) 
 

Lavangen kommune - Kommunalt næringsfond

Næringsfondet i Lavangen kommune er åpent for søknader.

Søknader til næringsfondet registreres på www.regionalforvaltning.no

Fra 2022 skal også rapportering og utbetalingsanmodning sendes gjennom denne portalen.

Næringsfondsstyret, som er formannskapet, behandler søknadene. Det blir satt to frister for innlevering av søknader i år.

  • Frist for søkere å levere ferdig søknad er fredag 9. september. Behandling av søknader i møte i Næringsfondsstyre 17. oktober.
  • Frist for søkere å levere ferdig søknad er fredag 28. oktober. Behandling av søknader i møte i Næringsfondsstyre i november/desember.

Alle søkere bes om å ta kontakt med næringsutvikler Trude Berg i god tid før søknad sendes, tlf. 480 33414. Søknader som kommer inn etter frist vil ikke bli behandlet før i neste møte.

Ordfører Hege Myrseth Rollmoen er næringsansvarlig i Lavangen kommune, tlf. 412 38 876.

 

Les mer om næringsfondet her (lenke til Lavangen kommune - næringsfond)

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen