(Du er ikke pålogget) 
 

Dovre kommune - Kommunalt næringsfond 2023

Kommunalt næringsfond 2023

Har du bruk for tilskudd til å starte eller videreutvikle en bedrift? Da kan det være aktuelt å søke om tilskudd fra Dovre kommune sitt næringsfond. Næringsfondet er på kr. 500.000 i 2023. Det er primært bedrifter med adresse i Dovre kommune som kan søke. Ta gjerne kontakt med vår næringskonsulent steinar.tolf.jacobsen@dovre.kommune.no /tlf. 97077039 før du sender inn en søknad. Vi vil også anbefale alle å lese gjennom tipsene under: 

Tips 1: Se over retningslinjene for bruk av næringsfondet

Her kan du lese:  https://www.dovre.kommune.no/_f/p4/i0a04d954-d350-4816-bdf6-e0cd90f13510/retningslinjer-og-vedtekter-kommunalt-naringsfond-13062022.pdf

Legg merke til at det er løpende saksbehandling.

Tips 2: Ta kontakt

Ta kontakt med kommunen for en uformell samtale tidlig i prosessen. Vi skal hjelpe deg så godt vi kan videre. 
Kontaktinformasjon næringskonsulent Steinar Tolf Jacobsen, tlf. 97077039 / steinar.tolf.jacobsen@dovre.kommune.no
Kontaktperson landbrukskontoret for Dovre og Lesja er Kari Anette Slettahaug, tlf. 94137135/ kari.slettahaug@lesja.kommune.no

Tips 3: Bruk litt tid på søknaden din

Ønsker du å søke støtte fra kommunen, må du sende inn en søknad om det.
Søknaden bør inneholde: 

  • info om deg og bedriften din
  • forretningsideen / forretningsplan, konkurransesituasjonen og hva du trenger støtte til.
  • kostnadsoverslag og finansieringsplan


Bruk gjerne retningslinjene for bruk av næringsfondet som et hjelpemiddel, eller prat med oss for å få råd / en kvalitetssjekk. 

Tips 4: Vær klar over offentlighetsloven

Husk at kommunen er underlagt offentlighetsloven. De fleste søknader er derfor offentlig tilgjengelige. Husk å si i fra dersom det er noe i søknaden din som helst ikke skal offentliggjøres f.eks. forretningsideer eller unike konkurransefortrinn som ikke bør publiseres. Det er strenge regler for å unnta noe fra offentligheten, så avklar dette før du sender søknaden.

Tips 5: Ha en realistisk forventning til utmåling

Dersom tiltaket ditt kommer innenfor retningslinjene for bruk av næringsfondet, vil tilskuddet normalt ligge innenfor 10-50 % av totalkostnaden på private tiltak. Se retningslinjene som det er lenke til ovenfor.
Legg merke til at ingen har krav på tilskudd, men alle har rett til å søke.

NB: Merk også at dersom du har en bedrift som får fradrag for inngående merverdiavgift, så vil prosenten bli regnet ut fra totalkostnaden eks. mva. 

Tips 6: Skriv inn søknadsbeløpet ditt

Du må ikke oppgi søknadsbeløp, men det er en fordel. Søknadsbeløp opptil kr. 50 000 kan behandles administrativt (raskt), søknadsbeløp mellom kr. 50 000- 100 000 må behandles i PNU-utvalget og søknader over kr.100 000 må behandles i kommunestyret.
Vær klar over at det ikke er politiske møter mellom midten av juni til slutten av august, så det kan bety litt ventetid dersom du sender inn rett før eller i løpet av sommerferien. 

Tips 7: Søknaden skal sendes før tiltaket er iverksatt                             

Tips 8: Tilskuddet blir utbetalt etter at du/autorisert regnskapsfører kan dokumentere for kostnadene

Tilskuddet blir normalt utbetalt etter at tiltaket er gjennomført og kostnaden dokumentert. Du må derfor levere inn prosjektregnskap godkjent av regnskapsfører for å få tilskuddet utbetalt. Vanligvis kan det gis inntil en delutbetaling. Dette vil ev. stå i vedtaket. Det er du som må ta kontakt med kommunen for å få tilskuddet utbetalt, det skjer ikke automatisk.

Tips 9: Sjekk ut andre støtteordninger først

Dersom det blir aktuelt å søke tilskudd fra Innovasjon Norge, SkatteFUNN eller andre støtteordninger, kan vi også hjelpe deg med det. Næringsfondet skal primært brukes etter at andre finansieringsmuligheter er vurdert/prøvd. Samfinansiering er aktuelt i spesielle tilfelle, f.eks. større prosjekt/tiltak.

Her finn du nyttige linker til andre støtteordninger:

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen