(Du er ikke pålogget) 
 

Ullensvang næringsfond vår 2023

Reglar for bruk av Ullensvang næringsfond vart vedteke av Ullensvang kommunestyre 27.01.2021 - sak 005/21.

Ullensvang Næringsfond har to utlysingar i 2023:

- Første utlysing er frå 27. februar, med søknadsfrist 26. mars. Tildeling i utval for Samfunn, plan og næring i mai/juni.

- Andre utlysing er frå  september, med søknadsfrist oktober. Tildeling i utval for Samfunn, plan og næring i desember.

Ullensvang næringsfond har i 2023 ei ramme på 2 mill. kroner. Omlag halvparten kan bli tildelt i kvar søknadsrunde.

 

Merk: Tidspunkt for utlysing og søknadsfrist kan bli endra.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen