(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2023 i Stor-Elvdal

Næringsfondet støtter opp om tiltak til økt aktivitet i Næringslivet og nyetablering i Stor-Elvdal.

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet.

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling.

 

Hva kan det søkes til?

Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet;

- etablererstøtte
- produktutvikling og andre prosjekter
- markedsføring
- investering i utstyr og maskiner

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og regnskap er sendt inn.

 

SØKNADSFRIST LØPENDE FREM TOM 01.12.2023


Kontaktinformasjon
Stor-Elvdal kommune, postmottak@Stor-Elvdal.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen