(Du er ikke pålogget) 
 

Gaularfondet 2024

Gaularfondet

  • Fondet skal først og fremst nyttast til næringsføremål. Fondet kan også nyttast til kommunale tiltak.
  • Prosjekt som er med på å betre sysselsetjing for kvinner og ungdom vert høgt prioriterte.
  • Innafor villkåra som gjeld for bruken, skal fondet nyttast aktivt for å nå måla i ulike strategiske planar for Gaular.
  • Det bør heller ikkje gjevast støtte til verksemd som får større overføringar over statsbudsjettet.

Fondet vil opne for ei utlysning inntil årleg.

For spørsmål og rettleiing ta kontakt med Sigrid Eikeland

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen