(Du er ikke pålogget) 
 

Kystskogmidler 2024

Kystskogmidler 2024                                                

Formålet med kystskogmidlene er å bidra til å løse kystskogbrukets særskilte utfordringer, og videreutvikle et næringsretta skogbruk i kystfylkene Agder til og med Finnmark, blant annet gjennom infrastrukturtiltak og kompetanse.

Melding om kystskogbruket ble opprinnelig vedtatt av fylkestingene i 2008. Dette markerte oppstarten av trepartssamarbeidet kystskogbruket, som i tillegg til fylkeskommunene består av Skognæringa Kyst og Statsforvalterne. Meldinga ble første gang revidert i 2015. Høsten 2022 sluttet samtlige fylker seg til Melding om kystskogbruket 2022. Revideringen av meldinga fra 2015 var begrunnet med at skog og tre blir stadig viktigere for lagring av CO2, samt som et bidrag til et grønt skifte.

Melding om kystskogbruket 2022 har som visjon «Kystskogbruket er en avgjørende bidragsyter for å oppnå bærekraftsmålene og det grønne skiftet», og overordnede målsettinger knyttet til verdiskaping, grønne arbeidsplasser samt lagring av CO2. For å nå målene er det definert fire satsingsområder med tilhørende delmål og strategier:

  1. Klimabidrag og skogproduksjon
  2. Økt trebruk og trebasert verdiskaping
  3. Infrastruktur
  4. Omdømmebygging, rekruttering og nettverksarbeid

Fylkeskommunene mottar årlig kystskogmidler over Statsbudsjettet, framforhandlet over Jordbruksavtalen. Tildelingen for 2024 er på kr 6 millioner. Midlene lyses ut åpent med søknadsfrist. Søknadene skal bidra til å realisere målsetningene i Melding om kystskogbruket 2022.

 

Du kan lese mer om støtteordningen på Trøndelag fylkeskommune sine hjemmesider.

 

Søknadsfrist:  12.4.2024

 

Ved spørsmål om innhold i søknaden kontakt Trøndelag fylkeskommune:

Odd Arne Bratland, tlf. 90 77 43 24, e-post oddbra@trondelagfylke.no.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen